Het bestuur bestaat uit de volgende personen :

 

Voorzitter

 

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid Bestuurslid

Willem Jungman

 

Johannes van der Velde

Wybren Kingma

Rieks Hummel Niesko Pras
   

 

   

 

   

 

   

E-mail aan het bestuur