Onze bijeenkomsten worden gehouden in : Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1/A, 9405 HX Assen.

De volgende clubavonden zijn gepland:

 

 

Jaar : 2019 Jaar : 2020
Maand : Datum : Maand : Datum :
September 12 en 26 Januari 9 en 23
Oktober 10 en 31 (sprong van 3 weken) Februari 6 en 20
November 14 en 28 Maart 5 en 19 (jaarvergadering 19 maart)
December 12 April 9          18 Afsluiting bij "De Buren"
       

    

 

kort verslag jaarvergadering 2019

 

Na de opening komt het ledenbestand ter sprake; net als voorgaande jaren neemt dit af.

Om dit een halt toe te roepen zullen we proberen de clubbijeenkomsten op een middag te krijgen,

immers oudere leden hebben in de winteravonden moeite met autorijden.

 

De drie dagen op de hobbybeurs in de TT-hal zijn goed bevallen, dit vraagt om voortzetting: misschien

met een wat andere opzet. Nieuwe leden heeft de presentatie nog niet gebracht.

 

Financieel staat de club er redelijk voor en er zal geen verhoging van de contributie dan wel vermindering

van de clubbijeenkomsten nodig zijn.

 

De formulieren voor de oogstdag in Lhee zijn weer voorhanden

 

Het bestuur had twee aftredende leden: er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld, zodat de vergadering

beiden met applaus opriep voor een volgende ronde. Ze stemden node in.

 

Het afsluitende etentje dit jaar is weer bij "De Buren". Een datum prikken valt niet mee.

 

Een uitstapje naar "de Wachter" in Zuidlaren met werkplaats en tentoonstelling gaan we uitzoeken.

 

sluiting om 21.30 uur

 

W. Jungman. Voorzitter

J. van der Velde. Secretaris

 

 

Algemene gegevens :

 

De club voert een kalenderboekhouding waarbij de resultaten worden gepresenteerd middels de staat van HERKOMST EN BESTEDING zonder een balans.
Daarnaast koopt de vereniging hobbymateriaal centraal in; wat leidt tot een beperkte voorraad van automatenstaal-RV.staal-messing-brons-zilverstaal en zilversoldeer(stafmateriaal)

ook is plaatmateriaal aanwezig in diverse diktes.
Levering van plaatmateriaal in staal- koper- aluminium en messing in overleg met de penningmeester.
De contributie is 35,- op jaarbasis,nieuwe leden betalen eenmalig 7,50 entree.
Mensen die tijdens het lopende boekjaar lid worden, betalen contributie naar rato.
De bankrelatie van de club is ING-bank onder no.  NL45 INGB 0001067083.