Onze bijeenkomsten worden gehouden in : Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1/A, 9405 HX Assen.

De volgende clubavonden zijn gepland:

 

 

Jaar : 2017 Jaar : 2018
Maand : Datum : Maand : Datum :
September 14 en 28 Januari 4 en 18
Oktober 12 en 26 Februari 1 en 15
November 9 en 23 Maart 1, 15 (Jaarverg.) en 29
December 7 en 21 April 12
       

 

Kort verslag jaarvergadering 2017

9 maart 2017

De presentielijst is getekend door 19 leden.

Drie leden hebben de club verlaten door leeftijd, verhuizing en mantelzorg. Wij zijn blij met een nieuw clublid.

Het abonnement van De Modelbouwer is opgezegd. (Te duur  en onze leden hebben er weinig affiniteit mee).

Er liggen bij  de clubleden vele tekeningen ongebruikt in de la.

Besloten is een klein archief aan te leggen en dit op de website te publiceren.

De eigen spoorbaan (Egge Hofbaan) is verkocht aan Lucas. Hij gaat de baan in zijn tuin installeren.

Een bedankje voor Be Linker, die zijn gebundelde filmmateriaal over de tv-toren in Smilde toonde en toelichtte.

De penningmeester geeft in zijn Staat van Herkomst en Besteding 2016 en in een toelichting daarop aan dat wij, ook gezien de begroting 2017, rondkomen dit jaar. De uitgaven waren meer door een hogere huurkosten en hogere bankkosten.

Zoveel mogelijk contant betalen is de leuze. De begroting blijft aan de krappe kant.

Er zijn geen veranderingen in het bestuur.

Aangedrongen wordt om kopij aan te leveren voor de website.

 

W. Jungman. Voorzitter

J. van der Velde. Secretaris

 

 

Algemene gegevens :

 

De club voert een kalenderboekhouding waarbij de resultaten worden gepresenteerd middels de staat van HERKOMST EN BESTEDING zonder een balans.
Daarnaast koopt de vereniging hobbymateriaal centraal in; wat leidt tot een beperkte voorraad van automatenstaal-RV.staal-messing-brons-zilverstaal en zilversoldeer(stafmateriaal)

ook is plaatmateriaal aanwezig in diverse diktes.
Levering van plaatmateriaal in staal- koper- aluminium en messing in overleg met de penningmeester.
De contributie is 35,- op jaarbasis,nieuwe leden betalen eenmalig 7,50 entree.
Mensen die tijdens het lopende boekjaar lid worden, betalen contributie naar rato.
De bankrelatie van de club is ING-bank onder no.  NL45 INGB 0001067083.