Onze bijeenkomsten worden gehouden in : Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1/A, 9405 HX Assen.

De volgende clubavonden zijn gepland:

 

 

Jaar : 2019 Jaar : 2020
Maand : Datum : Maand : Datum :
Januari 10 en 24 September  
Februari 7 en 21 Oktober  
Maart 7 en 21 = Jaarvergadering November  
April 11 en 20 Afsl. bij "de Buren" December  
       

    

Kort verslag  JAARVERGADERING 2018

 

Het aantal leden bleef, gelukkig, stabiel (één nieuw lid en één opzegging).

Gedurende de vergadering kwam steeds de werving van nieuwe leden naar voren. 

De vergrijzing van de club (algemeen verschijnsel) en het daardoor te verwachten afhaken van gerespecteerde oudere leden dwingt ons te blijven zoeken naar opvolgers. 

Zo ontbreekt langzamerhand de basis om weer een tentoonstelling te organiseren. 

Het abonnement van de Modelbouwer is gestopt : het aantal bladen is weer aangevuld met "Dampf und Heisluft"   Er wordt veel gebruik gemaakt van alle tijdschriften. 

Het tekenarchief zit goed in elkaar: er is zelfs vraag naar tekeningen door buitenstaanders. 

De clubleden gaan op zoek naar een leuke expositie, een werkbezoek of gewoon een dagje uit. 

Financieel staat de club er nu beter voor dan een jaar eerder, een contributieverhoging is niet nodig. 

Het seizoen wordt weer afgesloten met een etentje met de dames erbij.

 

W. Jungman. Voorzitter

J. van der Velde. Secretaris

 

 

Algemene gegevens :

 

De club voert een kalenderboekhouding waarbij de resultaten worden gepresenteerd middels de staat van HERKOMST EN BESTEDING zonder een balans.
Daarnaast koopt de vereniging hobbymateriaal centraal in; wat leidt tot een beperkte voorraad van automatenstaal-RV.staal-messing-brons-zilverstaal en zilversoldeer(stafmateriaal)

ook is plaatmateriaal aanwezig in diverse diktes.
Levering van plaatmateriaal in staal- koper- aluminium en messing in overleg met de penningmeester.
De contributie is € 35,- op jaarbasis,nieuwe leden betalen eenmalig € 7,50 entree.
Mensen die tijdens het lopende boekjaar lid worden, betalen contributie naar rato.
De bankrelatie van de club is ING-bank onder no.  NL45 INGB 0001067083.